Chia sẻ:

MWG – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2024 – MWG

 

  • Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, MWG đặt mục tiêu doanh thu 125.000 tỷ đồng (+6% so với 2023) và LNST 2.400 tỷ đồng (+1329% so với 2023).
  • Về việc bán cổ phần Bách Hóa Xanh: MWG vừa hoàn tất bán 5% BHX cho CDH Investment. Như vậy, MWG vẫn sẽ là cổ đông chi phối của BHX, bên cạnh đó sẽ có thêm sự tham gia của CDH Investments và ban quản lý công ty.
  • Về kế hoạch trả cổ tức: MWG đã thông qua kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng, dự kiến triển khai trong năm 2024.
  • Về kế hoạch phát hành ESOP cho người lao động năm 2024: MWG đã thông qua tỷ lệ phát hành tối đa 2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong năm 2025.

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs