Chia sẻ:

MSH (TRUNG LẬP – Giá mục tiêu: 34.600 VNĐ): Từng bước phục hồi

bao-cao-co-phieu-MSH

BÁO CÁO CỔ PHIẾU MSH

Xem chi tiết báo cáo tại đây: 2023 10 30 MSH Full Report

 

  • Chúng tôi dự phóng kết quả kinh doanh cuối năm 2023 và 2024 của MSH sẽ hồi phục nhẹ. Tuy nhiên tốc độ phục hồi tương đối chậm do chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố sau: (1) Nhu cầu từ thị trường Mỹ (thị trường chính của MSH) còn yếu; (2) Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam thu hẹp khoảng cách so với năm trước, kỳ vọng phục hồi từ nền thấp; (3) MSH chú trọng vào những đơn hàng FOB có biên lợi nhuận tốt; (4) Các dự án nhà máy mới giúp nâng cao năng suất cho MSH.
  • Chúng tôi dự báo doanh thu và LNST của MSH năm 2023 lần lượt đạt 4.880 tỷ đồng (-11,6% svck)  287 tỷ đồng (-23,5% svck). EPS 2023F là 3.595 đ/cp, BVPS là 23.547 đ/cp.Trong năm 2024, ước tính LNST của MSH đạt 355 tỷ đồng (+24% svck). EPS 2024F và BVPS 2024F lần lượt là 4.454 đ/cp và 26.501 đ/cp.