Chia sẻ:

Một phiên giảm nhẹ trong bối cảnh chỉ số đang tiệm cận vùng cản 1.200 điểm là điều tich cực cho thị trường trong nước luc này.

Một phiên giảm nhẹ trong bối cảnh chỉ số đang tiệm cận vùng cản 1.200 điểm là điều tich cực cho thị trường trong nước luc này.