Chia sẻ:

MBB (MUA – Giá mục tiêu: 22.300 VNĐ): Duy trì tỷ suất lợi nhuận cao

Chúng tôi cho rằng triển vọng lợi nhuận của MBB trong năm 2023 sẽ tích cực nhờ mảng tín dụng với lợi thế nguồn vốn dồi dào cũng như việc tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém. Dịch vụ thu phí sẽ hưởng lợi nhờ nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số từ đó gia tăng số lượng khách hàng. Bên cạnh đó, vốn điều lệ dự kiến tăng lên mức 53.683 tỷ đồng chủ yếu sẽ giúp ngân hàng cải thiện năng lực tài chính. LNTT năm 2023 của MBB được dự phóng đạt 25.485 tỷ đồng với BVPS 2023F là 18.632 đ/cp. Giá mục tiêu là 22.300 đ/cp tương ứng P/B 2023F ở mức 1,2x lần, và tiềm năng tăng giá 20,9% từ giá hiện tại. Chúng tôi giữ quan điểm MUA do giá hiện tại đang ở dưới so với giá mục tiêu của chúng tôi.

 

Xem chi tiết Báo cáo tại Báo cáo phân tích cổ phiếu MBB