Chia sẻ:

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 26/2

Trong tuần từ 26//2 đến 2/3, gần chục doanh nghiệp thực hiện chốt quyền cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Công ty cổ phần Vinmeco (Mã: VMC) chốt quyền tỷ lệ cao nhất, lên tới 100% bằng tiền. Đây là toàn bộ tỷ lệ chi trả theo kế hoạch cho năm 2017. Năm trước đó, tỷ lệ cổ tức của VMC chỉ là 15% bằng tiền.

 

Năm 2017, Vimeco cũng đạt kết quả kinh đoanh đột biến với lãi sau thuế hơn 231 tỷ đồng, gấp 8 lần năm trước do hạch toán doanh thu bất động sản từ dự án CT4. EPS tương ứng 23.060 đồng.

 

Một doanh nghiệp khác chốt quyền cổ tức cũng ở mức cao là Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (Mã: NHT) với tỷ lệ 60% bằng tiền. Đây là đợt tạm ứng cổ tức đợt 2/2017, trước đó công ty đã tạm ứng 40% bằng tiền. Như vậy tổng tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2017 cũng lên tới 100% bằng tiền.

 

Một số doanh nghiệp khác cũng chốt quyền cổ tức cao như Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (Mã: REE) tỷ lệ 16%, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (Mã: EID) tỷ lệ 13%…

 

Sau đây là thống kê chi tiết danh sách chốt quyền cổ tức tuần.

 

 

KHỔNG CHIÊM


Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.