Chia sẻ:

LHG: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 240308 LHG Earning release 4Q23

 

Mặc dù Q4/2023 có nhiều sự khởi sắc nhưng kết quả kinh doanh cả năm vẫn kém khả quan. Doanh thu thuần Q4/2023 đạt 145 tỷ đồng (+41% svck), LSNT của cổ đông Công ty mẹ đạt 62 tỷ đồng (+102,4% svck). Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2023 thì KQKD lại kém khả quan. Doanh thu thuần và LNST của LHG lần lượt đạt 395 tỷ đồng (-37% svck) và 166,5 tỷ đồng (-18% svck). KQKD của LHG trong năm 2023 sụt giảm so với cùng kỳ 2022 đến từ việc mảng kinh doanh chính cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng (mảng BĐS KCN) sụt giảm mạnh (giảm 63,5% svck 2022).