Chia sẻ:

Lễ Công Bố Trao Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc ABS


LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM


TỔNG GIÁM ĐỐC


 


Sáng  ngày 09/08/2016 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), Chủ tịch Tập đoàn GELEXIMCO ông Vũ Văn Tiền đã trao Quyết định số 29/QĐ-HĐQT2018 ngày 07/08/2018 bổ nhiệm ông Trương Ngọc Lân – Quyền Tổng Giám đốc (ABS),  chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, thời hạn 3 năm kể từ ngày ký Quyết định.Ông Trương Ngọc Lân sinh ngày 02/06/1978, quê quán Mê Linh – Vĩnh Phúc. Ông Trương Ngọc Lân đã tốt nghiệp sau Đại học trường City University London, UK chuyên ngành Toán – Thống kê – Định phí bảo hiểm, tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Western Pacific University, USA.Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ông Trương Ngọc Lân đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhận các chức trách lãnh đạo quản lý doanh nghiệp lớn như: Giám đốc Ban – Ban Chỉ đạo đổi mới – Tái cơ cấu của Tổng Công ty Bảo Hiểm Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình từ 9/2017 đến nayChia sẻ cảm xúc, Ông Trương Ngọc Lân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình gửi lời chia vui, cảm ơn đến Ông Vũ Văn Tiền và Ban lãnh đạo Tập đoàn GELEXIMCO đã quan tâm, tạo điều kiện hết mức trong công việc…và ông mong muốn đưa ABS trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán.Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần của công ty đạt 45 tỷ đồng tăng 26,34%, lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng tăng hơn 68,38% so với năm 2017.


ABS