Chia sẻ:

Kiến nghị gỡ bỏ ‘room’ ngoại 49% cho doanh nghiệp nội

Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức rà soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các trường hợp hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài của các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch tập trung để gỡ bỏ hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (“room ngoại”) 49% cho các doanh nghiệp không thuộc đối tượng hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

 

Những trường hợp trên đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP. Theo đó, công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.

 

Đối với Bộ Tài chính, Tổ công tác cũng kiến nghị có chỉ đạo để khẩn trương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp đồng bộ nhằm xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp trước khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, bảo đảm đúng quy định pháp luật và cơ chế thị trường, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát vốn, tài sản của nhà nước.

 

Ngoài ra, Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, trình các dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế để tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế; tiếp tục quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; có biện pháp hiệu quả chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, thuế khai thác tài nguyên môi trường; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 5/3/2018.

 

Ngoài ra, báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng cũng chỉ ra mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ/ngành, địa phương.

 

Theo báo cáo, từ ngày 1/1/2017 đến 30/4/2018, có tổng số 26.705 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó, có 15.876 nhiệm vụ đã hoàn thành (đúng hạn: 13.458, quá hạn: 2.418); 10.829 nhiệm vụ chưa hoàn thành (trong hạn: 10.440, quá hạn: 389 – chiếm 2,4%, giảm 2,3% so với tháng trước).

 

Báo cáo của Tổ công tác nhấn mạnh đến việc các bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động xóa bỏ các điều kiện kinh doanh, giấy phép con đúng theo tinh thần và chỉ đạo của Chính phủ.

 

Tuy nhiên, báo cáo của Tổ công tác cũng chỉ rõ các tồn tại hạn chế của Bộ Tài chính như để xảy ra tình trạng sách nhiễu, tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong ngành hải quan. Tổ công tác yêu cầu Bộ Tài chính có biện pháp xử lý nghiêm khắc những cán bộ có hành vi tiêu cực, sách nhiễu doanh nghiệp.

 

Hoàng Lan


Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.