Chia sẻ:

KIẾM TIỀN TỪ PHÂN TÍCH CƠ BẢN – Phần 2: Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu (Số thứ ba)

Sau 2 số bài viết vừa qua, bạn chắc hẳn đã nắm được khái niệm của phân tích dòng tiền chiết khấu và lý do tại sao nó lại quan trọng trong phân tích cơ bản. Giờ là lúc để bạn tự làm một cái!

Thực hiện phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF)

Để thực hiện một phân tích DCF, bạn cần thu thập các thông tin sau của doanh nghiệp:

Dòng tiền tự do hiện tại (Current free cash flow): Biểu thị số lượng tiền mặt công ty sản xuất được trong năm gần nhất.

Số lượng cổ phiểu đang lưu hành: Biểu thị tổng số cổ phiếu đã được phát hành của doanh nghiệp hiện đang có sẵn để mua bán trên thị trường tài chính, bao gồm cả cổ phiếu thông thường và cổ phiếu ưu đãi, nếu có. Thông tin về số lượng cổ phiếu đang lưu hành của một doanh nghiệp có thể được tìm thấy trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó, đặc biệt là trong bảng cân đối kế toán (balance sheet). Nó cũng có thể được tìm thấy trên các trang web tài chính hoặc ứng dụng dịch vụ tài chính trực tuyến.

– Tỷ lệ tăng trưởng dự kiến trung hạn: Bạn cần đánh giá tốc độ tăng trưởng dòng tiền của doanh nghiệp trong 5 đến 10 năm tới (Có thể tự đánh giá hoặc lấy thông tin từ các website về tài chính).

– Tỷ lệ tăng trưởng vĩnh viễn dự kiến (perpetual growth rate): Qua thời gian, hầu hết các công ty sẽ trưởng thành và bắt đầu tăng trưởng theo nhịp độ của nền kinh tế. Việc tính toán tỷ lệ tăng trưởng vĩnh viễn dự kiến (thường nhỏ hơn so với tỷ lệ tăng trưởng dự kiến trong trung hạn) là rất quan trọng để ước lượng dòng tiền công ty sản xuất được trong dài hạn.

– Tỷ lệ chiết khấu (Discount date): Mức lợi nhuận dự kiến phải trả cho các nhà đầu tư “đóng góp” tiền vào doanh nghiệp.

Một số khái niệm có vẻ mới và khó hiểu, việc tính toán giá trị nội tại của cổ phiếu sử dụng phân tích DCF cũng yêu cầu khá nhiều bước và công thức toán học. Đừng nản chí ! Học và thực hành lại nội dung đã học nhiều lần rồi dần dần bạn sẽ thấy công việc này có nhiều ý nghĩa hơn cho đầu tư. Việc lập bảng phân tích trên Excel cũng rất hữu dụng khi bạn có thể nhìn thấy tất cả tính toán của mình dễ dàng hơn và tổng quát hơn.

Bắt đầu với dòng tiền tự do (hiện tại) của doanh nghiệp

Trước khi bạn có thể dự đoán toàn bộ lượng tiền mặt một doanh nghiệp dự kiến sản xuất được trong suốt vòng đời của nó, bạn cần phải biết lượng tiền mặt doanh nghiệp sản xuất được trong kỳ gần nhất. Dòng tiền tự do hiện tại của doanh nghiệp là nền tảng của phân tích DFC, giúp bạn có thể ước lượng được dòng tiền tự do của doanh nghiệp trong các năm sau này.

 

Ở số bài viết trước, ABS đã giới thiệu với bạn công thức tính FCF của doanh nghiệp:

 

Dòng tiền tự do (FCF)=Lưu chuyển tiền từ HĐ kinh doanh – Chi phí vốn (Capital Expenditures)

 

Chúng ta cùng đến với một ví dụ để bạn dễ hình dung hơn về công thức tính toán dòng tiền tự do của doanh nghiệp. Nhìn vào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của CTCP Vinhomes năm 2022 bạn dễ dàng biết được lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (1) của doanh nghiệp này trong năm 2022 là 31.004 tỷ đồng. CAPEXs thì mất công hơn một chút, bạn cần lấy tiền chi mua sắm xây dựng TSCĐ (2) trừ đi tiền thu được từ thanh lý/nhượng bán TSCĐ (3) để ra kết quả chi tiêu vốn thuần của Vinhomes trong năm 2022 là 18.251 tỷ đồng. Cuối cùng áp dụng công thức ở trên chúng ta tính được FCF của Vinhomes trong năm 2022 là 31.004 – 18.251 = 12.753 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của một doanh nghiệp nói cho bạn biết quyền sở hữu doanh nghiệp đó đang được chia ra thành bao nhiêu “mảnh”. Thông tin này thường xuất hiện trên báo cáo thường niên của doanh nghiệp, các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm, các ấn bản/websites thông tin thị trường, thông tin tài chính.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Vinhomes thời điểm 31/12/2022 là 4.354.367.488 cổ phiếu, được thể hiện rất rõ ràng trong thuyết minh về vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của doanh nghiệp này.

 

 

Trong số bài viết sau chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết cách tìm kiếm/tính toán 3 thông tin quan trọng còn lại trong phân tích dòng tiền chiết khấu gồm: Tỷ lệ tăng trưởng dự kiến trung hạn, Tỷ lệ tăng trưởng vĩnh viễn dự kiế và Tỷ lệ chiết khấu (Discount date). Mời các bạn cùng đón đọc !