Chia sẻ:

Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 102 tỷ đồng

HPG tiếp tục dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 34,4 tỷ đồng.

 Khối ngoại trong phiên 21/6 đã giao dịch sôi động hơn so với phiên đầu tuần, cụ thể, khối ngoại đã mua vào hơn 10,4 triệu cổ phiếu, trị giá trên 406,7 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 6,4 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 304,38 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng đạt hơn 102,38 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 83,4 tỷ đồng (tăng 20% so với giá trị mua ròng của phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt gần 3 triệu cổ phiếu.

 


 Phiên hôm nay, HPG tiếp tục dẫn đầu về giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 34,4 tỷ đồng, như vậy khối ngoại đã mua ròng HPG 3 phiên liên tiếp. Bên cạnh đó, PVD và VIC được mua ròng lần lượt 20,7 tỷ đồng và 10,5 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, NT2 bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 6,2 tỷ đồng. CAV cũng bị bán ròng hơn 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BHS và VNM đều bị bán ròng hơn 3 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng mua ròng hơn 18,9 tỷ đồng (gấp 3,6 lần so với phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 1 triệu cổ phiếu.

 


 Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay đẩy mạnh mua ròng mã PVS,d dạt hơn 23,5 tỷ đồng. VGS và VND được mua ròng lần lượt 2,2 tỷ đồng và 1,33 tỷ đồng.

Trong khi đó, họ bán ròng mạnh mã VNR, đạt hơn 7,3 tỷ đồng. Hai mã PLC và HUT đều bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

 

Bình Minh

 


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.