Chia sẻ:

Khối ngoại mua ròng trở lại hơn 74 tỷ đồng, gom mạnh HPG

Phiên hôm nay, HPG được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 20,38 tỷ đồng. Hai mã HAH và GTN được mua ròng lần lượt 10,6 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng.

 Sau 5 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại trên thị trường trong phiên giao dịch đầu tuần (20/6/2016) đã mua ròng trở lại hơn 74,59 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt gần 2,7 triệu đơn vị. Trong đó, khối ngoại mua vào tổng cộng hơn 8,46 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 266,4 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 5,7 triệu cổ phiếu, trị giá trên 191,8 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 69,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 2,5 triệu cổ phiếu.

 


 Phiên hôm nay, HPG được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 20,38 tỷ đồng. Hai mã HAH và GTN được mua ròng lần lượt 10,6 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng. Ba mã VIC, DXG và PVT đều được mua ròng trên 7 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, DPM bị bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 5,8 tỷ đồng. VCB và PAC bị bán ròng lần lượt 4,5 tỷ đồng và 3,7 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, sau khi bán ròng do sự đột biếnn đến từ giao dịch của quỹ ETF, khối ngoại trên HNX đã mua ròng trở lại gần 5,2 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 182.349 cổ phiếu.

 


 CVT phiên hôm nay được khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 2,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VND cũng được mua ròng hơn 2,4 tỷ đồng. Hai mã PVS và VCS đều được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Chiều ngược ngoại, khối ngoại trên HNX chỉ bán ròng chủ yếu mã VNR, đạt hơn 2,8 tỷ đồng.

 

Bình Minh

 


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.