Chia sẻ:

Khối ngoại bán ròng hơn 218 tỷ đồng sau 10 phiên mua ròng

Nếu loại trừ hai giao dịch thỏa thuận của HPG và TMS thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay mua ròng nhẹ hơn 3,36 tỷ đồng.

 Khối ngoại trong phiên giao dịch ngày 6/6/2016 đã có những diễn biến khá bất ngờ. Cụ thể, khối ngoại đã thực hiện mua vào hơn 5,8 triệu cổ phiếu, trị giá gần 165,5 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 14,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 388 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 222,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 8,8 triệu cổ phiếu.

Trên sàn HOSE, sau 10 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn 218,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 8,3 triệu cổ phiếu.

 


 Việc khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay bán ròng một phần lớn đến từ giao dịch thỏa thuận của HPG. Cụ thể, khối ngoại trên HOSE đã bán thỏa thuận hơn 8 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng trên 268 tỷ đồng. Tính chung cả giao dịch khớp lệnh, HPG bị bán ròng lên tới 288,7 tỷ đồng (8,6 triệu cổ phiếu). Hai mã HSG và HAG cũng bị bán ròng lần lượt 17 tỷ đồng và 6,8 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, TMS được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 46,5 tỷ đồng (646.020 cổ phiếu), đáng chú ý, khối ngoại trên HOSE đã bán thỏa thuận 641.000 cổ phiếu TMS, trị giá hơn 46,15 tỷ đồng.

Như vậy, nếu loại trừ hai giao dịch thỏa thuận của HPG và TMS thì khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay mua ròng nhẹ hơn 3,36 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, MBB và VIC được mau ròng lần lượt 16,6 tỷ đồng và 8,9 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng đã chấm dứt chuỗi 10 phiên mua ròng liên tiếp, với việc bán ròng trở lại hơn 4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 502.600 cổ phiếu.

 


Khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay mua ròng chủ yếu mã PVS,d dạt hơn 2,9 tỷ đồng. Chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh nhất mã SHB, đạt hơn 2,5 tỷ đồng. DBC cũng bị bán ròng hơn 2,4 tỷ đồng.

 

Bình Minh

 


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.