Chia sẻ:

Khối lượng hợp đồng tương lai giao dịch tháng 1 tăng hơn 14%

Trong tháng 1 có 1 mã sản phẩm là VN30F1801 đáo hạn ngày 18/1/2018 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1809. Đến cuối tháng, có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1802, VN30F1803, VN30F1806 và VN30F1809.

 

Chỉ số thị trường cơ sở tăng trong tháng nên giá các hợp đồng tương lai đều tăng. Các hợp đồng tương lai kỳ hạn ngắn tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn chỉ số VN30, thanh khoản tập trung vào hợp đồng kỳ hạn ngắn.

 

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong tháng là 408.709 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch theo mệnh giá đạt hơn 43.376 tỷ đồng, tăng lần lượt 14,29% và 28,4% so với tháng trước.

 

 

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 14.548 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa đạt 1.971,6 tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 9,09% và 22,57% so với tháng trước.

 

Đặc biệt phiên giao dịch ngày 18/1 có khối lượng giao dịch hợp đồng nhiều nhất trong tháng với 26.372 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch 2.709,48 tỷ đồng.

 

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tiếp tục tăng mạnh so với tháng trước, tính đến cuối ngày 31/1/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 10.896 hợp đồng, tăng 34,9% so với cuối tháng 12.

 

 

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh được mở tiếp tục tăng 16,41% so với tháng trước, đạt 19.925 tài khoản. Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (97,34%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,28% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

 

Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán tăng so với tháng 12, chiếm 2,29% khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1 giảm so với tháng 12, đạt 775 hợp đồng, chiếm 0,09% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

 

Sau 6 tháng hoạt động, hệ thống giao dịch và thanh toán bù trừ vận hành thông suốt, ổn định và an toàn, không phát sinh lỗi. Thông tin thị trường hiển thị đầy đủ trên website của Sở đảm bảo chính xác,kịp thời và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

LỆ HẢI


Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.