Chia sẻ:

Khi giao dịch chứng khoán tôi có phải trả thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch chứng khoán hay không?

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán với mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Và từ 1/1/2015 sẽ không quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo phương pháp tính thuế 20% như trước đây.