Chia sẻ:

Kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hưu tại CTCP Xây dựng và Tư vấn Ứng dụng Công nghệ mới

Kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hưu tại CTCP Xây dựng và Tư vấn Ứng dụng Công nghệ mới