Chia sẻ:

Kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại CTCP Xây dựng và Kinh doanh Phát triển nhà Hà Nội

Kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại CTCP Xây dựng và Kinh doanh Phát triển nhà Hà Nội