Chia sẻ:

KBC (MUA – Giá mục tiêu: 44.250 VNĐ): Lợi nhuận tăng mạnh nhờ các dự án mới

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2023 của KBC 660,8% svck đạt 7.230 tỷ đồng. LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2023 dự báo đạt 2.458 tỷ đồng (+61,1% svck). Năm 2024, doanh thu thuần dự kiến đạt 7.635 tỷ đồng (+5,6% svck) và LNST cổ đông Công ty mẹ dự kiến đạt 2.683 tỷ đồng (+9,1% svck).

 

EPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 3.203 đồng/cp & 3.496 đồng/cp, BVPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 22.136 đồng/cp & 25.631 đồng/cp, tương ứng 2023F P/E và P/B đạt 10,9 lần & 1,6 lần tại mức giá giao dịch hiện tại, trong khi đó 2024F P/E và P/B đạt 10,0 lần & 1,4 lần.

 

Giá mục tiêu chúng tôi đưa ra là 44.250 đồng/cp tương ứng tiềm năng tăng giá +21,3% so với giá hiện tại. Nếu tính kèm giá trị cổ tức 2.000 đồng/cp của năm 2023 thì ROIC của KBC sẽ là 26,7%. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu KBC.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: 2023 09 15 KBC Full Report