Chia sẻ:

Huy động vốn qua TTCK và TPCP tăng 85% cùng kỳ năm trước

Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu (cả phát hành riêng lẻ), đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt 223 nghìn tỷ (tăng gần 85% so với cùng kỳ năm 2015).

Ngày 28/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBCKNN đã đạt được những kết quả nhất định trong các tác chỉ đạo điều hành. Về tình hình TTCK 6 tháng đầu năm 2016, chỉ số VN-Index đạt 622,2 điểm, tăng 7,5% so với cuối năm 2015. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 83,88 điểm, tăng 4,9% so với cuối năm 2015. Mức vốn hóa thị trường đạt 1.512 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cuối năm 2015, tương đương 36%GDP.

Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu (cả phát hành riêng lẻ), đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt 223 nghìn tỷ (tăng gần 85% so với cùng kỳ năm 2015). Huy động qua phát hành TPCP đạt hơn 180 nghìn tỷ đồng (tăng 120% so với cùng kỳ năm 2015).

Về việc hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường, UBCKNN đã chủ động, tích cực xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, đã trình Chính phủ Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán; trình Bộ Tài chính ban hành 03 Thông tư, 02 Quyết định và đang trình Bộ Tài chính xem xét ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 135/2015/NĐ-CP về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của các tổ chức kinh doanh chứng khoán; Thông tư hướng dẫn phát hành và giao dịch sản phẩm Covered Warrant niêm yết trên SGDCK.

Đối với công tác quản lý và tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán, về quản lý các công ty chứng khoán, tính đến thời điểm hiện tại còn 79 CTCK đang hoạt động bình thường. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt 1,54 triệu tài khoản (tăng gần 29 nghìn tài khoản so với cuối năm 2015). Về quản lý các công ty quản lý quỹ, trong 6 tháng đầu năm 2016, UBCKNN cấp phép thành lập cho 01 quỹ thành viên, 01 quỹ đóng, 01 quỹ mở. Tính đến nay, thị trường có 29 quỹ đang hoạt động, trong đó có 21 quỹ đại chúng (18 quỹ mở, 02 quỹ ETF, 01 quỹ đóng), 08 quỹ thành viên.

Đối với công tác quản lý công ty đại chúng, tạo hàng hoá cho thị trường, công tác huy động vốn qua TTCK, trong 6 tháng đầu năm 2016, số lượng công ty niêm yết mới tăng 15 công ty; hủy niêm yết 14 công ty. Tổng số công ty niêm yết trên 2 sàn hiện có 686 công ty (bao gồm cả 2 chứng chỉ quỹ ETF).

Xem xét chấp thuận hồ sơ công bố thông tin cổ phần hóa và thoái vốn cho 90 doanh nghiệp và tổ chức đấu giá cho 56 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa, 15 doanh nghiệp thực hiện bán phần vốn nhà nước, tổng giá trị thu về đạt 4.970 nghìn tỷ đồng (gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2015).

UBCKNN tăng cường quản lý, giám sát các công ty đại chúng (CTĐC), tổ chức niêm yết, thúc đẩy sử dụng hệ thống công bố thông tin (CBTT) tự động (IDS), qua đó giúp cải thiện nghĩa vụ báo cáo, CBTT của CTĐC. UBCKNN đã chỉ đạo HNX tăng cường rà soát, giám sát các công ty trên UpCom, bổ sung các yêu cầu công bố thông tin và đưa ra tiêu chí phân bảng các công ty trên UpCom nhằm tăng cường tính minh bạch và cảnh báo cho nhà đầu tư.

Đối với công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, UBCKNN tiếp tục tăng cường giám sát nhằm phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp vi phạm chế độ giao dịch của các công ty chứng khoán và vi phạm của các tổ chức, cá nhân có hành vi làm giá, thao túng thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBCK đã ban hành 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt là 4,37 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, UBCKNN tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập trung một số trọng tâm công việc như hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK và TTCK; tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các DNNN theo tinh thần Quyết định 51 và gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch; tiếp tục thực hiện các biện pháp cải tiến thị trường đăng ký giao dịch (UpCoM); hoàn thiện các Quy chế chi tiết về sản phẩm chứng khoán phái sinh, đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán…
 

Bình An

 


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc