Chia sẻ:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CTCP CHỨNG KHOÁN AN BÌNH CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

 1. THÔNG TIN QUYỀN MUA
 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Số lượng cổ phiếu chào bán: Dự kiến 56.374.000 cổ phiếu
 4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
 6. Tỷ lệ thực hiện: 50:71 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 50 quyền được mua 71 cổ phiếu mới)
 7. Ngày chốt danh sách: 27/7/2021
 1. THỜI GIAN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA VÀ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
 1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/7/2021 đến 16h00 ngày 16/8/2021.
 2. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 28/7/2021 đến 16h00 ngày 16/8/2021.
 3. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/7/2021 đến 16h00 ngày 24/8/2021.
 1. THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA
 • Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
 • Cách thức thực hiện:

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục và nộp Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua trực tiếp tại Trụ sở chính ABS theo địa chỉ Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ chuyển nhượng bao gồm:

 • Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua (theo mẫu).
 • Giấy tờ pháp lý của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền mua:
 • Cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu (01 bản sao y công chứng hợp lệ).
 • Tổ chức: Giấy CNĐKDN (01 bản sao y công chứng hợp lệ); Giấy ủy quyền bản chính có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp ủy quyền); và Giấy giới thiệu (trường hợp nộp hồ sơ không phải là người đại diện trước pháp luật).
 • Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, nhà đầu tư phải nộp thuế/phí theo quy định của pháp luật và đơn vị quản lý chuyển nhượng (nếu có).
 • Bên nhận chuyển nhượng quyền mua được hưởng mọi lợi ích phát sinh từ quyền mua kể từ thời điểm Tổ chức phát hành/đơn vị quản lý chuyển nhượng xác nhận việc chuyển nhượng nêu trên. Việc xác nhận chuyển nhượng quyền mua thực hiện theo quy định của Tổ chức phát hành và đơn vị quản lý chuyển nhượng.
 1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU
 • Cách thức thực hiện:

Bước 1: Người sở hữu quyền mua hoàn thiện Giấy đăng ký đặt mua cổ phiếu (theo mẫu).

Trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin đã cung cấp gần nhất cho Tổ chức phát hành, Người sở hữu quyền mua bổ sung những giấy tờ pháp lý sau, tùy từng trường hợp áp dụng và tương ứng với nội dung thông tin thay đổi:

 • Cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu (01 bản sao y công chứng hợp lệ).
 • Tổ chức: Giấy CNĐKDN (01 bản sao y công chứng hợp lệ); Giấy ủy quyền bản chính có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp ủy quyền); và Giấy giới thiệu (trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện trước pháp luật).

Bước 2: Người sở hữu quyền mua nộp Giấy đăng ký đặt mua cổ phiếu và các giấy tờ pháp lý (nếu có) bằng một trong các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Trụ sở chính ABS theo địa chỉ Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội;
 • Gửi qua fax: (84-24) 3562 4628;
 • Gửi qua hòm thư điện tử: ha.tathihong@abs.vn;
 • Gửi qua bưu điện về Trụ sở chính ABS theo thông tin sau:
 • Người nhận: Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
 • Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Bước 3: Người sở hữu quyền mua nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản tiền mua cổ phiếu tương ứng với số cổ phiếu đã đăng ký vào tài khoản sau:

 • Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
 • Số tài khoản: 0111056602083
 • Mở tại: Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội

Nội dung nộp tiền: [Họ tên Người sở hữu quyền mua] [CMND/CCCD/Hộ chiếu/giấy CNĐKDN] Nộp tiền mua cổ phiếu ABS phát hành thêm.

Trường hợp người sở hữu quyền mua chuyển khoản tiền mua cổ phiếu thì phải tiến hành gửi xác nhận chuyển khoản về việc đã thanh toán số cổ phiếu nêu trên cho ABS.

Lưu ý:

 • Sau 16h00 ngày 24/08/2021, nếu Người sở hữu quyền mua không nộp tiền và không gửi Hồ sơ đăng ký thì được coi như từ bỏ quyền mua.
 • Nếu số tiền Người sở hữu quyền mua nộp nhiều hơn khối lượng đã đăng ký mua hoặc vượt quá khối lượng mua tối đa theo quyền mua thì số lượng cổ phiếu vượt quá được coi là đặt mua không hợp lệ. Trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu được giải tỏa (sau khi kết thúc đợt chào bán và cơ quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận việc giải tỏa), khoản tiền nộp mua không thành công/không hợp lệ sẽ được hoàn trả cho Người sở hữu quyền mua vào Tài khoản ngân hàng của Người sở hữu quyền mua theo thông tin tại Giấy đăng ký đặt mua cổ phiếu. Trường hợp tài khoản ngân hàng đã đăng ký không thể nhận tiền, ABS sẽ thực hiện thông báo và tạm lưu số tiền đó trên tài khoản chuyên dụng của ABS cho tới khi nhận được thông báo chỉ dẫn mới của Người sở hữu quyền mua.
 • Tiền đặt mua cổ phiếu sẽ không được hưởng lãi.
 1. MẪU ĐÍNH KÈM
 • Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ theo thông tin sau:

Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Số điện thoại: 024.35 624 626 (Máy lẻ: 191)         Fax: 024.35 624 628

Email: ha.tathihong@abs.vn                                     Website: www.abs.vn

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội