Chia sẻ:

HSG (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 24.500 VNĐ): Vượt qua khó khăn

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu HSG tại 23 11 28 HSG Full Report

 

Chúng tôi dự phóng Doanh thu thuần và LNST Cổ đông Công ty mẹ NĐTC 2023-2024F của HSG dự kiến lần lượt đạt 35.525 tỷ đồng (+12% svck) và 885 tỷ đồng (+3.025% svck).. Từ đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với HSG do các yếu tố sau:

  • Sản lượng tiêu thụ kỳ vọng tăng trưởng trong NĐTC 2024F;
  • Giá thép tăng theo đà giá thép thế giới;
  • Chiến lược phù hợp giúp giảm áp lực chi phí, tăng biên lợi nhuận.