Chia sẻ:

HPG (MUA – Giá mục tiêu: 27.200 VNĐ): Tạo đáy đi lên

Chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận của HPG năm 2023 lần lượt ở mức 141.288 tỷ (+0% YoY) và 10.561 tỷ (+24,5% YoY), EPS 2023F đạt 1.816 đ/cp và BVPS 2023F đạt 17.848 đ/cp tương đương với P/E và P/B 2023F đạt 12,0x & 1,22x tại giá hiện tại. Giá cổ phiếu HPG đang ở vùng định giá thấp với P/B quá khứ 1,32x. Với triển vọng phục hồi ngắn hạn & triển vọng dài hạn tích cực, chúng tôi giữ mức khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 27.200 đ/cp và triển vọng tăng giá 26%.

 

Xem chi tiết báo cáo tại Báo cáo phân tích cổ phiếu HPG