Chia sẻ:

HND – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại 240523_HND_BC ĐHCĐ 1

  • HND lên kế hoạch năm 2024 thận trọng: Sản lượng điện sản xuất dự kiến đạt 7.740 triệu kWh (+8,4% svck), sản lượng điện tiêu thụ đạt 7.020 triệu kWh (+8,2% svck), tổng doanh thu đạt 12.279 tỷ đồng (+7,2% svck) nhưng LNTT dự kiến đạt 393,9 tỷ đồng (-15,3% svck).
  • Về phương án phân phối lợi nhuận, HND thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 11,02% và lên kế hoạch năm 2024 là 5%.

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs