Chia sẻ:

HDB (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 19.400 VNĐ): Vững vàng trước rủi ro

Chúng tôi cho rằng triển vọng lợi nhuận của HDB trong năm 2023 sẽ dược hỗ trợ bởi những yếu tố sau: (1) Tín dụng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng với lợi thế cơ cấu tín dụng lành mạnh cùng với hệ số CAR vững mạnh; (2) NIM cải thiện nhờ lãi suất cho vay bán lẻ duy trì ở mức cao; (3) CIR tiếp tục giảm nhờ cải thiện quản lý chi phí hoạt động.

Chúng tôi dự phóng LNTT năm 2023 của HDB đạt 12.346 tỷ đồng với BVPS 2023F là 16.155 đ/cp. HDB đang giao dịch với P/B 2023F là 1.0x.

Giá mục tiêu là 19.400 đ/cp tương ứng P/B 2023F ở mức 1,2x lần, và tiềm năng tăng giá 12,5% từ giá hiện tại. Do đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN với HDB.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: Báo cáo phân tích cổ phiếu HDB