Chia sẻ:

GVR (MUA – Giá mục tiêu: 39.600 VNĐ): Cơ hội lớn từ chuyển đổi quỹ đất trồng cao su

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu GVR tại 24 03 11 GVR Full Report

 

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2024F và 2025F của GVR dự kiến đạt 24.999 tỷ đồng (+13,2% svck) & 27.124 tỷ đồng (+8,5% svck). LNST-MI năm 2024F và 2025F dự kiến đạt 2.637 tỷ đồng (+2% svck) & 2.920 tỷ đồng (+10,7% svck). Từ đó, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với GVR do các yếu tố sau:

  • Mảng cao su có thể tích cực hơn trong năm 2024;
  • Mảng BĐS KCN nhiều tiềm năng trong tương lai nhờ quỹ đất trồng cao su lớn;
  • Tình hình tài chính ổn định cùng vị thế doanh nghiệp đầu ngành.