Chia sẻ:

GMD (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 54.250 VNĐ): Khó khăn trong ngắn hạn, hồi phục trong trung và dài hạn

Về ngắn hạn, thương vụ thoái vốn tại cảng Nam Hải Đình Vũ sẽ là yếu tố hỗ trợ KQKD và dòng tiền trong năm 2023. Về dài hạn, lợi thế cạnh tranh từ vị thế hàng đầu của GMD cùng việc sở hữu chuỗi giá trị mảng Logistic hoàn thiện sẽ là những luận điểm đầu tư đáng thuyết phục. Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của GMD năm 2023 lần lượt là 3.819 tỷ VND (-2% svck) và 2.061 tỷ VND (+77% svck), tương đương mức giá dự phóng là 54.250 đồng/cp, tăng giá +8,1% so với hiện tại) do các triển vọng ngắn hạn và dài hạn trái chiều. Từ đó chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN với cổ phiếu GMD.

 

Xem chi tiết báo cáo tại Báo cáo phân tích cổ phiếu GMD