Chia sẻ:

Giao dịch trái phiếu chính phủ tại Chứng khoán An Bình

Quý khách nộp tiền để giao dịch trái phiếu chính phủ tại ABS sẽ đến Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) nộp tiền với nội dung như sau:

Tên tài khoản thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành

Nội dung nộp tiền: Nộp tiền giao dịch TPCP cho tài khoản số 018Cxxxxxxx (tài khoản đủ 11 ký tự), tên chủ tài khoản [Nguyễn Văn A]

Tên viết tắt: BIDV

Mã CITAD: 01202001

Thông tin tài khoản mở tại ngân hàng thành viên thanh toán:

 

Tên Tài Khoản

 

 

Số hiệu Tài Khoản

 

 

Loại tiền

 

 

Mục đích của TK

 

 

CTCP Chứng Khoán An Bình

 

 

1221434381

 

 

VNĐ

 

 

Phục vụ mục đích môi giới trong nước

 

 

CTCP Chứng Khoán An Bình

 

 

1221434406

 

 

VNĐ

 

 

Phục vụ mục đích môi giới nước ngoài