Chia sẻ:

Giao dịch trái phiếu chính phủ tại Chứng khoán An Bình

 

Quý khách nộp tiền để giao dịch trái phiếu chính phủ tại ABS sẽ đến Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) nộp tiền với nội dung như sau:

        Tên tài khoản thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

        Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành

        Nội dung nộp tiền: Nộp tiền giao dịch TPCP cho tài khoản số 018Cxxxxxxx (tài khoản đủ 11 ký tự), tên chủ tài khoản [Nguyễn Văn A]

        Tên viết tắt: BIDV

        Mã CITAD: 01202001

        Thông tin tài khoản mở tại ngân hàng thành viên thanh toán:
Tên Tài Khoản

Số hiệu Tài Khoản

Loại tiền

Mục đích của TK

CTCP Chứng Khoán An Bình

12210001434381

VNĐ

Phục vụ mục đích môi giới trong nước

CTCP Chứng Khoán An Bình

12210001434406

VNĐ

Phục vụ mục đích môi giới nước ngoài