Chia sẻ:

GAS (Trung lập – Giá mục tiêu: 102.300 VNĐ): Động lực tăng trưởng trung & dài hạn đến từ LNG

Chúng tôi hạ dự báo triển vọng lợi nhuận năm 2023 của PVGas do sản lượng và giá bán khí dự báo suy yếu. Tuy nhiên, “bệ đỡ” sẽ đến từ khách hàng điện khi điện khí dự báo được tăng cường huy động thay cho thủy điện (do điều kiện thủy văn không thuận lợi). Chúng tôi dự phóng LNST năm 2023 của PVGas đạt 11.098 tỷ đồng với 2023F EPS đạt 5.799 đ/cp và BVPS là 33.740 đ/cp, tương ứng 2023F P/E và P/B đạt 17,2x & 2,96x tại giá hiện tại. Giá mục tiêu là 102.300 đ/cp. Với triển vọng ngắn và dài hạn trái chiều, chúng tôi đánh giá TRUNG LẬP đối với cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 102.300 đ/cp.

 

Xem chi tiết tại đây: Báo cáo phân tích cổ phiếu GAS