Chia sẻ:

GAS – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại GAS_240530_BC ĐHCĐ

  • Nhận định năm 2024 khó khăn thách thức vẫn còn hiện hữu, GAS lên kế hoạch giảm mạnh svck. Cụ thể: các chỉ tiêu sản lượng đều giảm svck, Tổng doanh thu năm 2024 đạt 70.176 tỷ đồng (-24% svck) và LNST đạt 5.798 tỷ đồng (-50,8% svck).
  • Về phương án phân phối lợi nhuận: ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023 ở mức “khủng” với tỷ lệ 60% (đây cũng là mức cao kỷ lục kể từ khi niêm yết) và năm 2024 dự kiến là 20%.
  • Về tình hình đầu tư, năm 2024 GAS lên kế hoạch giải ngân 1.919 tỷ đồng bằng VCSH.
  • Trong năm 2024-2025, GAS dự kiến sẽ chấp thuận/thông qua các hợp đồng với khối lượng khí cam kết bao tiêu lên tới 10,9 tỷ m3 với các chủ mỏ của mỏ Nam Du – U Minh, Thiên Nga – Hải Âu, Khánh Mỹ – Đầm Dơi & Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa định hạn cấp cho NMĐ Nhơn Trạch 3&4.

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs