Chia sẻ:

FRT (TRUNG LẬP – Giá mục tiêu: 97.800 VNĐ): Tiềm năng vẫn đến từ mảng dược phẩm

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu FRT tại 3Q23 Update FRT Full Report

 

  • Nhu cầu tiêu thụ nói chung và nhu cầu với mặt hàng ICT nói riêng tuy có sự hồi phục so với giai đoạn đầu năm 2023 nhưng hiện vẫn còn rất yếu, dự kiến tốc độ hồi phục trong giai đoạn cuối năm 2023 và năm 2024 sẽ tương đối chậm.
  • Động lực tăng trưởng đến từ chuỗi nhà thuốc Long Châu với mức doanh thu/cửa hàng tăng trưởng 13% trong năm 2023 và 10% trong năm 2024, FRT tiếp tục mở mới khoảng 350 nhà thuốc Long Châu trong năm 2024.
  • Chúng tôi nâng dự báo về doanh thu của FRT trong năm 2023 và 2024 dựa trên triển vọng tích cực của chuỗi nhà thuốc Long Châu với tốc độ mở mới cửa hàng nhanh hơn dự kiến nhưng hạ dự báo về lợi nhuận của FRT trong năm 2023 và 2024 do kết quả kém khả quan đến từ FPT Shop trong 9 tháng đầu năm và triển vọng về nhu cầu tiêu thụ trong thời gian tới vẫn còn rất thấp. Cụ thể, chúng tôi dự báo doanh thu 2023F và 2024F của FRT lần lượt đạt 32.432 tỷ đồng (+7,5% svck) và 38.631 tỷ đồng (+19,1% svck), tăng 4,9% và 1,4% so với dự báo trước đây của chúng tôi. Thêm vào đó, trong năm 2023, FRT sẽ chịu lỗ sau thuế 205 tỷ đồng và LNST 2024F sẽ đạt 129 tỷ đồng (giảm 50% so với dự báo trước đây).