Chia sẻ:

FRT (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 73.800 VNĐ): Chuỗi Long Châu – Động lực tăng trưởng dài hạn

Chúng tôi dự báo doanh thu của FRT 2023F và 2024F lần lượt đạt 927 tỷ đồng (+3% svck) 38.086 tỷ đồng (+23% svck); LNST 2023F và 2024F lần lượt đạt 63 tỷ đồng (-84% svck)260 tỷ đồng (+313% svck). Từ đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với FRT do các yếu tố sau:

(1) Động lực tăng trưởng đến từ chuỗi nhà thuốc Long Châu với mức doanh thu/cửa hàng tăng trưởng 10%/năm, tiếp tục mở mới khoảng 400 nhà thuốc/năm trong giai đoạn 2023 – 2024.

(2) Tiềm năng khai thác mảng viễn thông di động khi thị trường này còn nhiều dư địa tăng trưởng. FRT sở hữu nhiều lợi thế khi có chuỗi bán lẻ điện tử điện máy và nhà thuốc bao phủ toàn quốc, cùng với sự hậu thuẫn mạnh mẽ đến từ hệ sinh thái của tập đoàn FPT, chúng tôi tin rằng FRT sẽ phát triển tốt mảng kinh doanh này trong tương lai.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: Báo cáo phân tích cổ phiếu FRT