Chia sẻ:

FMC (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 57.500 VNĐ): Tăng cường công suất đón đầu xu hướng hồi phục

Chúng tôi dự báo doanh thu của FMC 2023F và 2024F lần lượt đạt 155 tỷ đồng (-9,6% svck)5.856 tỷ đồng (+13,6% svck); LNST 2023F và 2024F lần lượt đạt 296 tỷ đồng (-4,1% svck) và và 356 tỷ đồng (+20,3% svck). Từ đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với FMC do các yếu tố sau: (1) Công suất chế biến được cải thiện nhờ 2 nhà máy Tam An và Sao Ta 2 mới đi vào hoạt động giúp FMC đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và EU; (2) Vùng nuôi nguyên liệu được mở rộng đạt chuẩn ASC và BAP giúp FMC có lợi thế cạnh tranh khi xuất khẩu sang thị trường EU và nâng tỷ lệ tự chủ nguyên liệu của FMC từ 30% lên 40%; (3) Kỳ vọng nhu cầu tại các thị trường gia tăng nhằm phục vụ mùa lễ hội cuối năm giúp KQKD 6 tháng cuối năm 2023 của FMC được cải thiện so với 6 tháng đầu năm.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: 2023 08 21 FMC Full Report