Chia sẻ:

DPM (MUA – Giá mục tiêu: 41.700 VNĐ): Triển vọng tích cực hơn vào nửa cuối năm

Trong báo cáo cập nhật DPM, chúng tôi cho rằng triển vọng của DPM nửa cuối năm 2023 sẽ hồi phục nhờ các yếu tố sau: (1) Giá phân bón phục hồi; (2) Sản lượng được cải thiện nhờ nhu cầu tăng trong bối cảnh giá nông sản leo thang; (3) DPM hưởng lợi khi tỷ giá USD/VND tăng.

 

Chúng tôi dự phóng LNST năm 2023 của DPM đạt 2.012 tỷ đồng (-64% svck) với EPS 2023F đạt 4.842 đ/cp và BVPS 2023F là 36.179 đ/cp tương ứng P/E và P/B forward đạt 9x & 1,1x lần. Giá mục tiêu là 41.700 đ/cp. Với những triển vọng tích cực trong thời gian tới, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DPM.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: Báo cáo cập nhật cổ phiếu DPM