Chia sẻ:

Dòng tiền đầu tư giảm nhẹ nhưng vẫn có 13/19 nhóm ngành tăng điểm.

Dòng tiền đầu tư giảm nhẹ nhưng vẫn có 13/19 nhóm ngành tăng điểm.