Chia sẻ:

DIG (TRUNG LẬP – Giá mục tiêu: 33.500 VNĐ): Bức tranh kinh doanh dần tươi sáng

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu DIG tại 24 04 11 DIG Full Report

 

Chúng tôi dự phóng Doanh thu thuần và LNST Cổ đông Công ty mẹ 2024F của DIG dự kiến lần lượt đạt 1.970 tỷ đồng (+92,1% svck) và 170 tỷ đồng (+43,4% svck). Từ đó, chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với DIG dựa trên các yếu tố sau:

  • Thị trường BĐS có thể hồi phục từ cuối năm 2024 nhờ các yếu tố: (i) vấn đề pháp lý được tích cực giải quyết; (ii) mặt bằng lãi suất ở mức thấp hỗ trợ người mua và người bán; (iii) hệ thồng hạ tầng giao thông được cải thiện;
  • Mảng kinh doanh BĐS trong năm 2024 của doanh nghiệp có thể khởi sắc hơn nhờ đẩy mạnh bàn giao tại các dự án như Nam Vĩnh Yên, Vi Thanh hay A2-1, Chí Linh;
  • Triển vọng trong dài hạn với kế hoạch “lấn sân” sang mảng năng lượng tái tạo;
  • Rủi ro đầu tư: (i) Đà hồi phục của thị trường BĐS kém tích cực hơn kỳ vọng, (ii) Tiến độ bàn giao các dự án và thủ tục pháp lý chậm hơn dự kiến.