Chia sẻ:

Diễn biến tích cực của phiên thứ Sáu giúp giảm bớt rủi ro mở rộng thêm nhịp điều chỉnh của thị trường.

Diễn biến tích cực của phiên thứ Sáu giúp giảm bớt rủi ro mở rộng thêm nhịp điều chỉnh của thị trường.