Chia sẻ:

DHG (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 113.700 VNĐ): Nâng cấp dây chuyền – Thúc đẩy tăng trưởng kênh ETC

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu DHG tại DHG Full Report

 

Chúng tôi dự báo doanh thu của DHG 2023F và 2024F lần lượt đạt 4.980 tỷ đồng (+6,5% svck) và 5.546 tỷ đồng (+11,4% svck); LNST 2023F và 2024F lần lượt đạt 1.079 tỷ đồng (+9,2% svck) và và 1.137 tỷ đồng (+5,4% svck). Từ đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với DHG do các yếu tố sau:

  • DHG nỗ lực nâng cấp các nhà máy hướng tới đạt tiêu chuẩn Japan–GMP và EU–GMP để tăng khả năng cạnh tranh khi đấu thầu thuốc nhóm 1 và nhóm 2 tại kênh ETC (kênh bệnh viện);
  • Đẩy mạnh kênh xuất khẩu nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công ty mẹ Taisho cũng như nỗ lực nâng cấp dây chuyền sản xuất để nâng cao số sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu;
  • Biên lợi nhuận gộp năm 2023/2024 được cải nhờ việc Trung Quốc mở cửa giao thương kinh tế từ đầu năm nay, nguồn cung được phục hồi giúp giá API nguyên liệu đầu vào (chiếm khoảng 60% giá vốn của DHG) được bình ổn.