Chia sẻ:

DGW – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại 240426 DGW Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2024 1

  • Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, DGW đặt mục tiêu doanh thu đạt 23.000 tỷ đồng (+22% so với 2023) và LNST 490 tỷ đồng (+38% svck).
  • DGW hướng đến mục tiêu trở thành công ty tỷ đô. DGW đề ra chiến lược “Level up” xoay quanh 3 trụ cột chính: Cơ sở – Con người – Cơ hội.
  • DGW dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 5% tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
  • DGW nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 49,1% lên 100% tại CTCP Tập đoàn B2X Việt Nam – đơn vị cung ứng dịch vụ chăm sóc khách hàng nổi tiếng trên thế giới có trụ sở tại Đức.
  • Doanh thu và LNST của DGW lần lượt đạt 4.985 tỷ đồng (+26% svck) và 92 tỷ đồng (16% svck).

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs