Chia sẻ:

DGW (KHẢ QUAN– Giá mục tiêu: 71.400 VNĐ): Triển vọng đến từ các mảng kinh doanh mới

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu DGW tại 2024 03 28 DGW Full Report

 

Chúng tôi dự báo doanh thu và LNST của DGW 2024F đạt 20.393 tỷ đồng (+8,4% svck) và 469 tỷ đồng (+32,5% svck). Từ đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với DGW do các yếu tố sau:

  • Kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và mở rộng danh mục sản phẩm của ngành hàng Thiết bị văn phòng nhờ việc mua lại Achison – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp và bảo hộ lao động.
  • Kỳ vọng việc M&A chuỗi cầm đồ VietMoney sẽ thúc đẩy chi tiêu mua sắm của khách hàng và là bước đầu thuận lợi để DGW thực hiện chiến lược kinh doanh sản phẩm đã qua sử dụng (secondhand). Việc kinh doanh các sản phẩm secondhand được đánh giá là có tiềm năng lớn nhưng hiện vẫn chưa có doanh nghiệp nào tham gia vào phân khúc này.
  • Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm mảng ICT và ĐTDĐ sẽ hồi phục với tốc độ chậm trong năm 2024 do sức mua còn yếu, người tiêu dùng vẫn còn tâm lý thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh kinh tế suy thoái, thị trường việc làm khó khăn.