Chia sẻ:

DGW (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 64.300 VNĐ): Nhu cầu hồi phục dần về cuối năm

Chúng tôi dự báo doanh thu của DGW 2023F và 2024F lần lượt đạt 640 tỷ đồng (-15% svck)20.849 tỷ đồng (+12% svck); LNST 2023F và 2024F lần lượt đạt 409 tỷ đồng (-40% svck) và và 590 tỷ đồng (+44% svck). Từ đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với DGW do các yếu tố sau:

(1) Kỳ vọng nhu cầu mảng ICT và ĐTDĐ phục hồi mạnh về nửa cuối năm với sự hỗ trợ từ việc Apple ra mắt Iphone 15 series và yếu tố mùa vụ (mùa tựu trường trong quý 3 hàng năm).

(2) Tăng trưởng tích cực đến từ các ngành hàng mới như mảng Hàng tiêu dùng và Thiết bị gia dụng. Chúng tôi kỳ vọng 2 mảng này sẽ đạt tăng trưởng tích cực trong năm 2023/2024 với tốc độ tăng trưởng doanh thu 2 mảng năm 2023 lần lượt đạt 80% và 35%; năm 2024 lần lượt đạt 33% và 35%.

(3) Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lưu ý rủi ro về nhu cầu tiêu dùng khi loại trừ yếu tố mùa vụ, nhu cầu hiện tại của người dân vẫn đang ở mức rất thấp, đặc biệt đối với các mặt hàng không thiết yếu như ICT và ĐTDĐ.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: Báo cáo phân tích cổ phiếu DGW