Chia sẻ:

DGC (TRUNG LẬP – Giá mục tiêu: 95.000 VNĐ): Phốt pho vàng duy trì động lực tăng trưởng

Chúng tôi cho rằng triển vọng của DGC nửa cuối năm 2023 sẽ cải thiện và tăng trưởng trong năm 2024 nhờ các yếu tố sau: (1) Giá phốt pho vàng được phục hồi nhờ nhu cầu cao; (2) Giá bán phân bón và sản lượng tiêu thụ tăng; (3) Lợi nhuận tăng trưởng nhờ hợp nhất với CTCP Phốt Pho 6; (4) Tập trung xuất khẩu axit photphoric H3PO4 do nhu cầu tăng cao tại Mỹ và Ấn Độ. Giá mục tiêu là 95.000 đ/cp. Do giá cổ phiếu đã dần tiệm cận giá mục tiêu, chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu DGC.

 

Xem chi tiết báo cáo DGC tại 2023 09 26 DGC Full Report