Chia sẻ:

Đấu giá CP của Trung tâm Dịch vụ đô thị Tỉnh Bạc Liêu


Mã CK


5598Doanh nghiệp phát hành


Trung tâm Dịch vụ đô thị Tỉnh Bạc LiêuDoanh nghiệp chủ sở hữu


Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc LiêuGiới thiệu về doanh nghiệp


Quét dọn, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, thoát nước công cộng, công viên cây xanh và chiếu sáng công cộng; Thực hiện công tác vệ sinh đô thị, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thoát nước; ….Vốn điều lệ


35.700.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


1.337.600Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


20/12/2018Giá khởi điểm


10.000Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


1.337.600Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


1.337.600Ngày phát hành


20/12/2018Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán