Chia sẻ:

Đấu giá CP của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương


ABS làm đại lý đấu giá CP của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải DươngTrung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải DưongĐường Tân Dân, phường Việt Hòa, TP. Hải DươngNgành nghề kinh doanh: Kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ61.649.440.000 đồng10.000 đồng/cổ phần10.300 đồng/cổ phần1.458.710 cổ phần1.458.710 cổ phầnĐiều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 31/05/2018 đến 15h30 ngày 21/06/2018 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/06/2018+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

08h30 ngày 28/06/2018+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTừ ngày 29/06/2018 đến 16 giờ ngày 07/07/2018Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 05/07/2018


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS