Chia sẻ:

Đấu giá CP của Tổng Cty Đầu tư & PT Công nghiệp


Mã CK


5441Doanh nghiệp phát hành


Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (BECAMEX IDC)Doanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (BECAMEX IDC)Giới thiệu về doanh nghiệp


Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân; Thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT; Đầu tư tài chính; Hoạt động trong lĩnh vực bệnh viện, y tế, giáo dục; ….Vốn điều lệ


13.170.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


311.207.100Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


01/12/2017Giá khởi điểm


31.000Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


311.207.100Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


311.207.100Ngày phát hành


01/12/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán