Chia sẻ:

Đấu giá CP của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng


Đấu giá CP của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP


Căn cứ Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:


  1. Tên tổ chức sở hữu: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

  2. Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP

  3. Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

  4. Điện thoại: 024 66742798                        Fax: 024 38615706                   

  5. Ngành nghề, hoạt động chính: Thi công xây dựng các công trình thủy điện, công trình dân dụng; Kinh doanh sản xuất cơ khí…

  6. Vốn điều lệ thực góp: 215.000.000.000 đồng (Hai trăm mười lăm tỷ đồng)

  7. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 6.235.000 cổ phần

  8. Giá khởi điểm: 17.300 đồng/cổ phần

  9. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định.

  10. Thời gian và địa điểm đấu giá: Dự kiến 10h00 ngày 08/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất đến 16 giờ ngày 09/11/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:


Ban Tổ chức đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39412626 (Máy lẻ: 544)              Fax: 024 39347818


 


 


ABS