Chia sẻ:

Đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Quân đội


ABS làm đại lý đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Quân độiNgân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Namtổ chức phát hành cổ phầnNgân hàng TMCP Quân độiTòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà NộiNgành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn …thực góp: 21.604.513.810.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm linh tư tỷ năm trăm mười ba triệu tám trăm mười nghìn đồng)10.000 đồng/cổ phần19.641 đồng/cổ phần
53.400.000 cổ phần
0 cổ phần

 


+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/09/2018 đến 15h30 ngày 08/10/2018+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2018+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


15h30 ngày 15/10/2018+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 16/10/2018 đến 16 giờ ngày 22/10/2018
Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 22/10/2018


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS