Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Xi măng Phú Thọ


ABS làm đại lý đấu giá CP của CTCP Xi măng Phú ThọỦy ban Nhân dân tỉnh Phú ThọTên tổ chức phát hành cổ phầnCông ty Cổ phần Xi măng Phú ThọKhu 12 – Thị trấn Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú ThọNgành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh xi măng; Clinker thương phẩm …125.000.000.000 đồng10.000 đồng/cổ phần10.000 đồng/cổ phần
2.295.000 cổ phần
2.295.000 cổ phần

 


+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 02/10/2018 đến 15h30 ngày 22/10/2018+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)


Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/10/2018+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký


08h30 ngày 29/10/2018+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 30/10/2018 đến 16 giờ ngày 05/11/2018
Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 05/11/2018


Vui lòng xem quy chế HNX TẠI ĐÂY


ABS