Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Vận tải Vinaconex


Đấu giá CP của CTCP Vận tải Vinaconex


– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex

– Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm thời trang, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

– Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa, các loại cấu kiện siêu trường siêu trọng; Bốc xếp hàng hóa thủy bộ; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và chuẩn bị mặt bằng xây dựng; Kinh doanh xuất nhập khẩu, vật tư máy móc thiết bị …

– Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng


– Vốn điều lệ thực góp: 110.071.830.000 đồng

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 2.940 đồng/cổ phần

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.000.000 cổ phần

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.000.000 cổ phần

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 18/07/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/07/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

– Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 25/07/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/07/2017 đến 16 giờ ngày 04/08/2017

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/07/2017 đến ngày 01/08/2017


Vui lòng xem Quy chế của HNX TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký đấu giá dành cho nhà đầu tư trong nước TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký đấu giá dành cho nhà đầu tư nước ngoài TẠI ĐÂY


Tải mẫu ủy quyền tham gia đấu giá TẠI ĐÂY


ABS