Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế


Mã CK


5445Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tếDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTVGiới thiệu về doanh nghiệp


Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ dầu hỏa, than nhiên liệu dùng cho gia đình; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt;….Vốn điều lệ


300.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


9.000.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


11/12/2017Giá khởi điểm


23.527Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


1Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


9.000.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


9.000.000Ngày phát hành


11/12/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán