Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh niên


Mã CK


5608Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh NiênDoanh nghiệp chủ sở hữu


Báo Thanh NiênGiới thiệu về doanh nghiệp


Dịch vụ quảng cáo thương mại; In ấn; Đại lý, môi giới, đấu giá; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; …Vốn điều lệ


403.416.300.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


4.800.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


14/03/2019Giá khởi điểm


11.350Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


10Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


4.800.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


4.800.000Ngày phát hành


14/03/2019Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán