Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc


Đấu giá CP của CTCP Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc


– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

– Tên tổ chức
phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

– Địa chỉ: Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

– Ngành nghề kinh doanh: Sửa chữa thiết bị điện; Lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị điện, thiết bị nhiệt; Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình của nhà máy điện …

– Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 15.300 đồng/cổ phần

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 500.000 cổ phần

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 500.000 cổ phần

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 18/07/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/07/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

– Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 25/07/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/07/2017 đến
16 giờ ngày 04/08/2017

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/07/2017 đến ngày 01/08/2017


Vui lòng xem Quy chế của HNX TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký đấu giá dành cho nhà đầu tư trong nước TẠI ĐÂY


Tải mẫu đăng ký đấu giá dành cho nhà đầu tư nước ngoài TẠI ĐÂY


Tải mẫu ủy quyền tham gia đấu giá TẠI ĐÂY


ABS